Kontakt informasjon styret i AGR 2019

Styremøter i 2019

  • 27.februar Årsmøte
  • 09.april 
  • 18.juni
  • 20.august
  • 22.oktober
  • 17.desember


Alle møtene starter kl. 1900 på klubbens kontor
Eventuelle saker til styret kan leveres på kontoret.Styrereferater:

referat styremøte 130317.doc
referat styremøte 190617.doc
referat styremøte 21aug17.doc
referat styremøte 181017.doc
referat styremøte 111217.doc
Referat styremøte 12.04.2018.pdf
Referat styremøte 19.juni.pdf
Referat 25.09.2018.pdf
referat styremøte 30-okt-18.doc
Referat styremøte 11.12.2018.pdf
Referat ÅRSMØTE 2019.docx
Styreleder Stig Knutsen 908 25 955 stigmbk@outlook.com
Nestleder Bjørn Olav Lien
91 88 15 20
bjorn.olav.lien@norsafe.com
Styremedlem Kim Andre Jenssen
40 72 11 29
kimandrejenssen@gmail.com
Styremedlem Kenneth Gauslaa 90 99 06 87 kenngaus@hotmail.com
Styremedlem Kari Bratteland 91 87 35 95 kari.e.bratteland@uia.no
Styremedlem Bjørn Langemyr 91 35 69 34 bjorn.langemyr@bravida.no
Styremedlem Cathrine Knudsen91 13 03 06sebxl1992@yahoo.no
Varamedlem Unni Ljosdal 47 37 18 08 unni.ljosdal@arendal.kommune.no
Varamedlem Kristin Øya 92 29 95 05 yakristin@yahoo.com
Varamedlem Hilde Berntsen 99 32 70 41 hilber36@gmail.com


Levert av IdrettenOnline