Medlemskap og forsikring:

Alle våre rideskole elever må være medlem i klubben. Ved å fylle ut skjemaet Medlemskap Rideskole.docx

blir du meldt inn i klubben. Vi har et eget medlemskap for rideskole elever på kr. 50,- pr. år.

Som medlem er du hjertelig velkommen til å delta på alle våre aktiviteter!

Dersom du slutter på ridekurs eller ikke lenger ønsker å være medlem kan du sende oss en epost eller

melde deg ut i min idrett. 

Vi gjør oppmerksom på at rideskole-elever selv må sørge for forsikring.

For ryttere som løser rytter lisens er det gode løsninger på forsikring gjennom dette. Man kan også kjøpe forsikring uten å løse lisens gjennom medlemskapet, dette koster kr. 320,- pr. år. Send oss en epost om du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. Vennligst bruk denne epost adressen for forsikrings og medlemsspørsmål: post@agrideklubb.no

 

Det kreves ordinært medlemskap av følgende:

* Hestepassere for skole-hester

* Stevne deltagelse 

* Alle med tillitsverv

* Alle som har hest oppstallet på AGR

AGR har i dag ca. 600 medlemmer i alle aldre.

Ordinært medlemskapet koster kr. 550,- for enkelt medlem og kr. 650,- for familiemedlemskap.

For rideskoleelver er prisen kr. 50,- pr. år. 🦄

Melder du deg inn via denne siden  https://www.agrideklubb.no/p/12178/medlemskap, så merk med øvrig ridning.