I vedlegget her finner du oversikt over alle AGR`s komiteer og deres medlemmer.
Det er ikke lagt inn kontaktinformasjon på hver enkelt, men trenger du å komme
i kontakt med en fra komiteene kan du sende oss en epost så hjelper vi med det.

Organisasjonskart 2022.pdf

LOV FOR AGR - 2019.docx