Spond:

Vi bruker Spond som kommunikasjonsplattform for rideskolen. 

Generell informasjon om klubben finner dere på vår hjemmeside samt Facebook siden rideskolen ved Arendal Grimstad Rideklubb

Rideskolens e-post adresse er : rideskole@agrideklubb.no


Levering / henting :

Vi holder til på Fevik, og vår adresse er Birketveit 48.

Det er rikelig med parkeringsplasser på anlegget. Det er mye hester rundt anlegget så kjør forsiktig.

Rideskolen holder til i det brune bygget, kontoret ligger rett til venstre for inngangsdøren. 


Treningstøy:

Nødvendig utstyr som ridehjelm og sikkerhets vest kan lånes av oss. Det anbefales å ikke ri 

i bukser med skarpe kanter. Joggesko eller skoletter. Vinterstid kan det bli litt kaldt på hendene,

så hansker kan være greit. 


Medlemskap og forsikring:

Alle våre rideskole elever må være medlem i klubben. Ved å fylle ut skjemaet du får ved betaling

blir du meldt inn i klubben. Vi har et eget medlemskap for rideskole elever på kr. 50,- pr. år.

Som medlem er du hjertelig velkommen til å delta på alle våre aktiviteter!

Dersom du slutter på ridekurs eller ikke lenger ønsker å være medlem kan du sende oss en epost eller

melde deg ut i min idrett. 

Vi gjør oppmerksom på at rideskole-elever selv må sørge for forsikring.

For ryttere som løser rytter lisens er det gode løsninger på forsikring gjennom dette. Man kan også kjøpe forsikring

uten å løse lisens gjennom medlemskapet, dette koster kr. 320,- pr. år. Send oss en epost om du ønsker å benytte deg

av dette tilbudet. Vennligst bruk denne epost adressen for forsikrings og medlemsspørsmål: post@agrideklubb.no


Det kreves ordinært medlemskap av følgende:

* Hestepassere for skole-hester

* Stevne deltagelse 

* Alle med tillitsverv

* Alle som har hest oppstallet på AGR

AGR har i dag ca. 600 medlemmer i alle aldre.

Ordinært medlemskapet koster kr. 550,- for enkelt medlem og kr. 650,- for familiemedlemskap.

For rideskoleelver er prisen kr. 50,- pr. år. 🦄

Melder du deg inn via denne siden  https://www.agrideklubb.no/p/12178/medlemskap, så merk med øvrig ridning.