Spond:

Vi bruker Spond som kommunikasjonsplattform for rideskolen. 

Generell informasjon om klubben finner dere på vår hjemmeside samt Facebook siden rideskolen ved Arendal Grimstad Rideklubb

Rideskolens e-post adresse er : rideskole@agrideklubb.no


Levering / henting :

Vi holder til på Fevik, og vår adresse er Birketveit 48.

Det er rikelig med parkeringsplasser på anlegget. Det er mye hester rundt anlegget så kjør forsiktig.

Rideskolen holder til i det brune bygget, kontoret ligger rett til venstre for inngangsdøren. 


Treningstøy

Nødvendig utstyr som ridehjelm og sikkerhets vest kan lånes av oss. Det anbefales å ikke ri 

i bukser med skarpe kanter. Joggesko eller skoletter. Vinterstid kan det bli litt kaldt på hendene,

så hansker kan være greit. 


Medlemskap og forsikring

Medlemskap i AGR er ikke obligatorisk for våre rideskole-elever, men alle er hjertelig velkommen som medlem.


Vi ønsker at alle våre rideskole-elever skal være medlem i AGR, derfor har

vi laget et eget medlemskap for dere. Medlemskontingenten for dere vil være

kr. 50 pr. år. Som medlem i AGR går du inn under idrettsforbundets forsikringsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at rideskole-elever som ikke er medlem selv må sørge for forsikring.

Du kan lese mer om rideskole medlemskap her : Medlemskap rideskole-elever.docx

Det kreves medlemskap av følgende:

* Hestepassere for skole-hester

* Stevne deltagelse

* Alle med tillitsverv

AGR har i dag ca 600 medlemmer i alle aldre.

Medlemskapet koster kr. 550,- for enkelt medlem og kr. 650,- for familiemedlemskap.

For rideskoleelver er prisen kr. 100,- pr. år. HUSK Å VELGE ØVRIG RIDNING UNDER IDRETTSAKTIVITETER ved innmelding i Minidrett 🦄

Melder du deg inn via denne siden  https://www.agrideklubb.no/p/12178/medlemskap, så merk med øvrig ridning.