Oppstalling i lyse, fine bokser med flere vaskespilt i hver stall. 
Pris inkl. fòr og flis:

Ponni Kat II3200,-
Ponni Kat I3800,-
Hest4000,-
Utslipp 5 dager i uken. Fast egen paddock med ansvar for vedlikehold.750,- pr mnd
Baneleie750,- pr mnd
Skolehest/ponni på kontrakt med 4 dager skole1350,-/1150,- pr mnd
Døgnoppstalling200,-
Korttids oppstalling(Mer enn 7 dagers opphold men mindre enn 2 mnd.)
Gjelder ikke stevnegjester. 
1500,- pr uke
Bruk av skrittemaskin pr. måned 100,- 

I oppstallingsprisene er det inkludert fòr og flis

stallreglement-agr-2021.pdf

regler-for-lufting-2022.pdf

Kontrakt for oppstalling på AGR .pdf