VARSLING OG MITT VARSEL


Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuellorientering og funksjonshemming hos oss. Opplever man dette skal man vite at man kan varsle og varslet vil bli fulgt opp av Etikk og Varslingskomiteen eller forbundet og bli behandlet konfidensielt og/eller anonymt. Det er viktig at vi alle i rideklubben jobber sammen for å skape et trygt og inkluderende miljø for alle medlemmer, uansett bakgrunn eller situasjon. Sammen kan vi forebygge og bekjempe trakassering og diskriminering for å sikre trivsel og glede i ridesporten.

På denne siden sender du inn varselet :

https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/SNPZOBQpD7CUt9Er.1532

Om man er usikker på om man kan eller bør varsle har vi laget en oversikt og retningslinjer for hva som bør varsles om. I dette dokumentet ( klikk på linken under)

AGR Retningslinjer mot trakassering overgrep.pdf kan man se hva vi i AGR og idretten i Norge generelt ikke vil godta.

Trygg Rytterglede for alle.pdf

Sluttrapport-Trygg-rytterglede-for-alle_2023.pdf

Handlingsplan og retningslinjer for Arendal og Grimstad Rideklubb ved alvorlige saker.pdf


AGR er en "Trygg på trening" -klubb. Våre trenere har gått på kurs og lært hva de skal gjøre for at

vi skal være trygge på trening.

Dette er tre ting vi skal gjøre i vår klubb:

1. Inkludere alle og skape samhold  

2. Tørre å si fra

3.  Nulltoleranse for alkohol der barn er til stede. 

  

 

1. Inkludere alle og skape samhold 2. Tørre å si fra 3. Nulltoleranse for alkohol der barn er til stede.

Alle skal være trygge på AGR

Vi skal jobbe for at alle trives hos oss!

Velkommen til AGR