Sportskomiteen i AGR skal jobbe for å ivareta våre konkurranseryttere i alle grener.

Vi skal jobbe for at bredde og topp blir fulgt opp med treningstilbud som faste treninger

og gjestetrenere i alle grener. 

Vi skal jobbe for et variert stevnetilbud fra D-stevner til elitestevner,.

Sportskomiteen har ansvar for terminlisten, søke stevner til krets og NRYF, 

Vårt arbeid skal være i tråd med våre verdier, og et overordnet mål skal være å 

jobbe for å holde kostnadene for deltagerne så lave som mulig for å forhindre økonomi

som barriere for deltagelse. 


Åse Mortensen911 59 610post@agrideklubb.no
Cecilie G. Knutsen

Gitte Flam

Kristine B. Norskogen

Lene N. Friland

Lisbeth Refvik

Marina M. Drivenes

Siri Laukhamar

Marianne Grigson
Har du noen gode forslag til aktivitet e.l ? Send oss en epost :)