Tenkisk-komitee på AGR skal jobbe for å ivareta anlegget og organisere nødvendig oppgraderinger og vedlikehold.

Har du innspill på nødvending vedlikehold? Send oss en epost :)


Åse Mortensen91159610post@agrideklubb.no
Bjørn Langemyr

Bjørn Olav Lien

Kim Andre Jenssen

Emil Flam

Nils Ivar Gundersen

Øyvind Sveinungsen

Joakim Johansen


Stig Knutsen