Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuellorientering og funksjonshemming hos oss. Opplever man dette skal man vite at man kan varsle og varslet vil bli fulgt opp av Etikk og Varslingskomiteen eller forbundet og bli behandlet konfidensielt og/eller anonymt.

På denne siden sender du inn varselet :

https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/SNPZOBQpD7CUt9Er.1532

Om man er usikker på om man kan eller bør varsle har vi laget en oversikt og retningslinjer for hva som bør varsles om. I dette dokumentet ( klikk på linken under)

AGR Retningslinjer mot trakassering overgrep.pdf kan man se hva vi i AGR og idretten i Norge generelt ikke vil godta.

Trygg Rytterglede for alle.pdf


Handlingsplan og Retningslinjer for Arendal og Grimstad Rideklubb.docx