Banekomiteen på AGR består av kompetente personer rundt bruk og vedlikehold av ridebaner. Komiteen skal jobbe for å ivareta alle våre ridebaner best mulig for klubbens beste.


Bjørn Olav Lien918 81 520bjorn.olav.lien@linco.no
Nils Ivar Gundersen932 34 150nils.ivar.gundersen@gmail.com
Trond Andersen950 40 949
Kristian Stenseth995 61 309

Banekomiteen passer på alle baner på AGR

Equine Lounge Arena , banekomiteen var ansvarlig for bygging av denne flotte banen. Underlag og gjerde er levert av Stall Kubberød

Trond klar til innsats