Banekomiteen på AGR består av kompetente personer rundt bruk og vedlikehold av ridebaner. Komiteen skal jobbe for å ivareta alle våre ridebaner best mulig for klubbens beste.


Bjørn Olav Lien918 81 520
Nils Ivar Gundersen

Trond Andersen

Kristian Stenseth