Bærekraftkomitéen skal jobbe med å utvikle og implementere tiltak for å gjøre AGR mer bærekraftig. F.eks. å redusere energiforbruket og avfallet, fremme bruk av miljøvennlige transportalternativer, og å bruke mer miljøvennlige materialer. Komiteen skal også jobbe med å øke bevisstheten om bærekraft blant medlemmene og publikum, og fremme bærekraftige praksiser ifm  drift og arrangementer. Dette skal bidra til å redusere den negative miljøpåvirkningen  og styrke engasjementet for bærekraftig utvikling.

Åse Mortensen91159610post@agrideklubb
Anette Kristiansen Johansson


Camilla Broch Pedersen


Klaus Røine