Stallene på Arendal Grimstad Rideklubb ble satt i karantene 24. November 2023 grunn av påvist Salmonella på én hest oppstallet 

i den gule stallen. Mandag 27. November ble det tatt prøver av samtlige hester oppstallet på AGR. Resultatene viser to smittede hester

pr. 06. desember, de er nå i isolasjon.  Klubben er i beredskap til å isolere eventuelt flere smittede hester, men håper det ikke vil 

nødvendig. 

Alle hestene har nå testet negativt på tre prøver etter hverandre, nå er det miljøprøver som gjenstår, men før det må anlegget saneres. 


Karantenen medfører en rekke konsekvenser for våre brukere og daglige drift:

*Rideskolen er satt på pause, alle elever som holder på med et kurs vil få beskjed så fort aktiviteten starter opp igjen.

*Alle aktiviteter som stevner etc. er kansellert ut 2023.

*Flere ansatte er permittert. 

*Alle med hester på stallen får jevnlig informasjon, og det har vært avholdt informasjonsmøte med Mattilsynet 

 for alle på senteret som er berørt. 


Vi benytter anledningen til å takke alle som bidrar hver dag med å håndtere denne vanskelige situasjonen,

ansatte, medlemmer og styret gjør en enestående innsats for å begrense eventuell smitte samt finne økonomiske 

løsninger for drift i en krevende tid. 


Se mer om utbruddet og smittevern her : 

https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/hest/pavist-salmonella-pa-hest-i-agder
 

Kalking av gjestestaller

Ny skillevegg i stall

Sanering / tetting av vegger gjestestall

Sanering skrittemaskin