Oppstalling i lyse,fine bokser med flere vaskespilt i hver stall.
Pris inkl. fòr og flis:


Ponni kat II3000,-
Ponni kat I3600 ,-
Hest3800,-
Utslipp 5 dager i uken500,- pr.mnd
Baneleie750,- pr.mnd
Skolehest/ponni på kontrakt med 4 dager skole1350,-/1150,- pr.mnd
Døgnoppstalling200,-
Korttids oppstalling (Mer enn 7 dagers opphold men mindre enn 2 mnd.) Gjelder ikke stevnegjester
I oppstallingsprisene er det inkludert fòr, flis og bruk av skrittemaskin

Stallreglement AGR 2021.pdf
Regler for lufting 2022.pdf
AGR Kontrakt for oppstalling av ponni og hest 2022.doc


1000,- pr. uke