Daglig Leder Åse Mortensen
Har jobbet på AGR i over 30 år og har hovedansvar 
for alt som skjer på senteret.
911 59610/ post@agrideklubb.no

Rideskolesjef Gitte Flam
Har vært hos oss siden 2002 og har ansvar for all rideskoleundervisning,
skolehester og hestepassere. 
913 18788
Stallsjef Inger Birketveit
Inger har vært en av personalet siden 2000 og har ansvar for fôring, 
utslipp, innkjøp osv. 
911 51055
Stall/instruktør Kjersti Eliassen
Kjersti jobber i rideskolen og har vært på AGR siden 1990. I tillegg
til undervisning passer hun på skolehestene.

Stallarbeider Rikke Wernersen
Rikke jobber til daglig i stallen sammen med Inger.

Alt mulig mann Klaus Røine
Klaus begynte på AGR i 2022, og passer på baner og forefallende vedlikehold
482 47428