Idretten skaper sjanser

Idretten skaper sjanser er et aktivitetstilbud til mennesker som har falt utenfor samfunnet.
Gjennom idretten opplever utøverne mestring, inkludering og fellesskap.

Se mer her: https://www.idrettenskapersjanser.no/