Alle skal være trygge på AGR!

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuellorientering og funksjonshemming hos oss. Opplever man dette skal man vite at man kan varsle til Etikk og Varslingskomiteen og varslet vil bli fulgt opp og behandlet konfidensielt. 

I dette dokumentet (klikk på linken under)

AGR instruks-for-varsling.pdf

er det listet opp interne og eksterne personer som styret har godkjent for å behandle varsler samt kontakt informasjon til alle sammen.


Om man er usikker på om man kan eller bør varsle har vi laget en oversikt og retningslinjer for hva som bør varsles om. I dette dokumentet ( klikk på linken under)

AGR Retningslinjer mot trakassering overgrep.pdf

kan man se hva vi i AGR og idretten i Norge generelt ikke vil godta.